Celestian is een briljante projectontwikkelings-
organisatie opgebouwd rond ervaren krachten.
De creativiteit en frisse aanpak is continu waarneembaar van het concept tot en met de realisatie.
Celestian richt zich op projectontwikkeling van kantoren, winkelcentra, stedelijke gebiedsontwikkeling en woningen waarbij met name rekening wordt gehouden met de mens en zijn omgeving. Door te zorgen dat mensen in een prettige omgeving kunnen wonen, werken en recreëren is het mogelijk een positieve bijdrage te leveren aan onze maatschappij.